676482_euro-peniaze-bankovky-crop-crop-crop-crop-crop

Zmeny v III. pilieri platné od 1.januára 2014

Sporitelia majú viacero možností ako si vytvoriť tzv. súkromný dôchodok. Jednou z nich je aj sporenie prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia. Práve tretí dôchodkový pilier prešiel od 1. januára 2014 viacerými zmenami. Tieto zmeny sa týkajú nových sporiteľov, ale aj existujúcich klientov, ktorí pristúpia  dodatkom k už existujúcej zmluve DDS, na podmienky podľa novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Zmeny platné od 1. 1. 2014

– Od roku 2014 si budete môcť znížiť základ dane o príspevky , ktoré ste zaplatili ako zamestnanec počas roka na doplnkové dôchodkové sporenie.

–  Usporíte, od základu dane budete môcť odpočítať sumu zaplatených príspevkov, maximálne však 180€. Úspora v tomto prípade predstavuje 34,20€ po uplatnení 180€ príspevkov.

–  Ak si sporíte na viacerých zmluvách DDS, tak nový dodatok musíte mať podpísaní na všetkých zmluvách.

–   Základ dane si po prvýkrát znížite v roku 2015 za rok 2014 pri podaní daňového priznania alebo pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti.

Neskorší nárok na DDS výsluhový dôchodok (55 rokov veku a 10 rokov sporenia – rizikovej práce)

– Zrušenie odstupného (bez výnimky pri nových zmluvách či pri nových dodatkoch)

– Nová možnosť predčasného výberu (výber najskôr po 10 rokoch sporenia, maximálne raz za 10 rokov sporenia, príspevky zamestnávateľa viazané do nároku na DDS penziu)

– Zrušenie dávkových plánov (váš nárok na výplatu dávok bude priamo upravovať zákon o dds v znení platnom v čase podania žiadosti o dávku)

– Variabilnejšie sporenie (môžete si sporiť súčasne vo viacerých príspevkových fondoch, a rozložiť riziko i možnosť výnosov zo sporenia, elektronický prístup k účtu musíte mať najneskôr od 31.12.2014,  bezplatná zmena DDS už po 1. roku)

– Všetkým klientom novela umožní prestup do inej DDS bez sankcie už po jednom roku a nie až po troch rokoch, ako to bolo doteraz.

– Zníženie poplatkov DDS (poklesne max. výška poplatkov za správu fondov o viac ako 20 % z aktuálnej max. úrovne 2,34 % na 1,8 %, poplatok za správu vo výplatných fondoch sa zníži z terajších 0,996 % ročne na 0,9 % v roku 2014)

Toto pre vás bude platiť pri vyplácaní doplnkového dôchodku:

– Podmienkou pre výplatu doplnkového starobného dôchodku bude po novom priznanie predčasného alebo riadneho starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou, prípadne dovŕšenie 62 rokov veku.

– Na výsluhový dôchodok (týka sa zamestnancov tzv. rizikových prác, teda kategória 3. a 4.) budete mať po novom nárok, ak dovŕšite vek 55 rokov a ak ste súčasne platili príspevky najmenej 10 rokov práce v zaradení kategórie rizika 3. a 4.

– Odstupné sa ruší – namiesto neho sa zavádza tzv. predčasný výber časti nasporenej sumy (raz za 10 rokov si vyberiete sumu príspevkov, ktoré ste odviedli, vrátane investičných výnosov)

– Príspevky, ktoré vám odviedol zamestnávateľ, zostávajú na vašom účte dovtedy, kým nezačnete poberať predčasný, alebo riadny starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, alebo do dovŕšenia 62 rokov veku. Zmluva vám ani po výplate predčasného výberu peňazí nezaniká, naďalej na nej sporíte.

– Ak ste si uplatnili nezdaniteľnú časť na príspevky na DDS a potom vyčerpáte úspory predčasným výberom, musíte celú daňovú úľavu vrátiť do 3 rokov.

Autor: Miroslava Boriková