Zhrnutie-roku-2015-z-pohladu-financneho-poradcu

Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (III. časť)

V tomto článku by som sa chcel venovať poisťovniam. Veľké zmeny sa udiali aj v tomto sektore. V roku 2015 zažili klienti odňatie povolenia na činnosť jednej poisťovne, ukončenie predaja jednej skupiny produktov, ale aj nástup nových. Continue reading “Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (III. časť)” »

PZP – nikdy nekončiaca naháňačka za nižším poistným

PZP – nikdy nekončiaca naháňačka za nižším poistným

Milí vodiči, blíži sa koncoročná migrácia za lepším poistným aj za lepším poistným krytím. Novelizácia  zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení z roku 2012 priniesla majiteľom vozidiel lepšiu prehľadnosť a možnosť reagovať na zmenu výšky poistného. Continue reading “PZP – nikdy nekončiaca naháňačka za nižším poistným” »

PZP

Čo si pre vodičov pripravili poisťovne na rok 2014?

Približne 750 tisíc vodičov má povinné zmluvné poistenie uzatvorené k 1. januáru. V prípade, že uvažujete o zmene poisťovateľa a našli ste si výhodnejšiu ponuku, nesmiete zabudnúť na zaslanie výpovede. Výpoveď s údajmi o poistníkovi a vozidle musíte podať písomne na adresu poisťovateľa, resp. osobne na pobočke poisťovne. Continue reading “Čo si pre vodičov pripravili poisťovne na rok 2014?” »