Urazove_poistenie_myty_a_prax

Úrazové poistenie, pripoistenia a poistné sumy

V pokračovaní článku o úrazovom poistení (Úrazové poistenie, mýty a prax) by som sa chcel sústrediť na vysvetlenie voľby pripoistení a výšky poistných súm. Je veľmi podstatné stanoviť poistné sumy, z dôvodu poistného plnenia, aby potom nevyznelo smiešne. Continue reading “Úrazové poistenie, pripoistenia a poistné sumy” »

Urazove_poistenie_myty_a_prax

Úrazové poistenie, mýty a prax

Každý človek má na svojej zmluve životného poistenia aj úrazové pripoistenia, alebo aspoň má zmluvu úrazového poistenia. Zákon hovorí doslova o tom, že klient prenáša riziko, ktoré nie je schopný uniesť na poisťovňu a poisťovňa je povinná v prípade poistnej udalosti mu toto poistné plnenie vyplatiť. Continue reading “Úrazové poistenie, mýty a prax” »

PZP – nikdy nekončiaca naháňačka za nižším poistným

PZP – nikdy nekončiaca naháňačka za nižším poistným

Milí vodiči, blíži sa koncoročná migrácia za lepším poistným aj za lepším poistným krytím. Novelizácia  zákona č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení z roku 2012 priniesla majiteľom vozidiel lepšiu prehľadnosť a možnosť reagovať na zmenu výšky poistného. Continue reading “PZP – nikdy nekončiaca naháňačka za nižším poistným” »