Zhrnutie-roku-2015-z-pohladu-financneho-poradcu

Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (III. časť)

V tomto článku by som sa chcel venovať poisťovniam. Veľké zmeny sa udiali aj v tomto sektore. V roku 2015 zažili klienti odňatie povolenia na činnosť jednej poisťovne, ukončenie predaja jednej skupiny produktov, ale aj nástup nových. Continue reading “Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (III. časť)” »

Investičné životné poistenie, rizikové životné poistenie a podielové fondy

Investičné životné poistenie, rizikové životné poistenie a podielové fondy

Stretávam sa v poslednej dobe s názorom na investičné životné poistenie, že je to prežitok, že je drahé, výhodné len pre poisťovňu a že klient si tu nič nenasporí. Lepšie je sporiť si na dôchodok cez podielové fondy a poistiť sa rizikovým životným poistením. Continue reading “Investičné životné poistenie, rizikové životné poistenie a podielové fondy” »

Urazove_poistenie_myty_a_prax

Úrazové poistenie, pripoistenia a poistné sumy

V pokračovaní článku o úrazovom poistení (Úrazové poistenie, mýty a prax) by som sa chcel sústrediť na vysvetlenie voľby pripoistení a výšky poistných súm. Je veľmi podstatné stanoviť poistné sumy, z dôvodu poistného plnenia, aby potom nevyznelo smiešne. Continue reading “Úrazové poistenie, pripoistenia a poistné sumy” »

Urazove_poistenie_myty_a_prax

Úrazové poistenie, mýty a prax

Každý človek má na svojej zmluve životného poistenia aj úrazové pripoistenia, alebo aspoň má zmluvu úrazového poistenia. Zákon hovorí doslova o tom, že klient prenáša riziko, ktoré nie je schopný uniesť na poisťovňu a poisťovňa je povinná v prípade poistnej udalosti mu toto poistné plnenie vyplatiť. Continue reading “Úrazové poistenie, mýty a prax” »

Zivotne_poistenie_co_by_ste_o_nom_mali_vediet

Životné poistenie, čo by ste o ňom mali vedieť

Základnou filozofiou životného poistenia je poskytovať klientom finančnú istotu v prípade nepredvídaných udalostí. Životným poistením si však klient môže napríklad aj nasporiť finančné prostriedky na lepšiu budúcnosť, zabezpečiť pozostalých v prípade straty života, zlepšiť finančné podmienky svojich detí počas ich štúdia na strednej alebo vysokej škole, zabezpečiť samého seba v rámci dôchodkového typu životného poistenia, poskytnúť poistenie ako záruku na získanie bankového úveru a pod.

K jedným z najdôležitejších rozhodnutí patrí kde, kedy a u koho uzavrieť dobré životné poistenie. Jeho úlohou je dostatočne zabezpečiť krytie životných rizík. Ak si vyberiete zle, poistenie nemusí pokryť všetky požadované riziká a stáva sa neúplným. Ďalej by malo na Vaše rozhodnutie vplývať aj to, aké poistné plnenie Vám poisťovňa vyplatí. Teda jedná sa o výluky z poistenia, kvalitu (silu) poisťovne.

Životné poistenie je pre klienta zaujímavé aj z hľadiska zhodnotenia nasporených peňazí.

V súčasnej dobe poznáme 3 druhy poistení:

  • Kapitálové
  • Investičné
  • Rizikové

Kapitálové životné poistenie

Uzatvorenie tohto typu poistenia garantuje klientovi zhodnotenie tzv. technickou úrokovou mierou (TUM). V roku 1993 bola TUM 6% no postupne sa začala znižovať na 3,5%, potom 2,5% a súčasnej dobe na 1,9%. Klient mimo toho, že má garantované 1,9 %, sa žiaľ zriekol možnosti výberu stratégie. Peniaze za neho investuje poisťovňa do konzervatívnych nástrojov finančného trhu.

Klient má len možnosť výberu troch podproduktov:

  • Sporenie a riziko smrti
  • Sporenie
  • Sporenie a riziko smrti s odkladom poistného plnenia

Ak si klient uzatvoril prvý typ sporenie a riziko smrti je tu možnosť dvoch poistných plnení, teda riziko dožitia sa konca poistnej zmluvy, kedy mu je vrátené zaplatené poistné s TUM a ak sa podarilo poisťovni dobre hospodáriť tak aj podiel na prebytkoch.K prebytkom sa ešte neskôr vrátim. V prípade smrti poisteného je vyplatená pevne stanovená poistná suma pre riziko smrť a k tomu ešte aj TUM poistenie samozrejme zaniká.

Tento typ produktu je vhodný pre ľudí, ktorý majú úver.

Ak si klient dohodol len sporenie, nestŕha sa mu za riziko smrti nič, ale všetky finančné prostriedky idú do sporenia. V prípade dožitia sa je vyplatené zaplatené poistné plus TUM – garantovaná poistná suma pre dožitie a ak sú aj prebytky. V prípade smrti je vrátené dovtedy zaplatené poistné a TUM.

Tento typ poistenia je vhodný pre ľudí, ktorý nemajú žiadne záväzky.

Ak si klient vybral tretí typ životného poistenia teda sporenie a riziko smrti s odkladom poistného plnenia pri dožití sa je to to isté ako v prvých dvoch prípadoch, poisťovňa vyplatí garantovanú poistnú sumu pre dožitie a prebytky. V prípade smrti sa ale odkladá poistné plnenie až do konca poistnej doby. Príklad – narodí sa mi dieťa a ja si uzavriem toto poistenie na 20 rokov zo zámerom aby malo na štart do života, po desiatich rokoch zomriem, poistné plnenie bude vyplatené môjmu dieťaťu až o 10 rokov a to dohodnutá poistná suma za smrť a prebytky.

Vrátim sa teraz k prebytkom, sú vyplácané v takom prípade pokiaľ má poisťovňa dosiahnuté hospodárenie nad TUM. To znamená, ak mám TUM 6% a poisťovňa dosiahne zhodnotenie 2% tak dostanem len TUM, ktorú poisťovňa dopláca zo svojho.Tento typ poistenia je v súčasnej dobe pre poisťovne nákladný. Žiaľ je tu aj taká praktika posielať ku klientom sprostredkovateľov a prepracuvávať im tieto „nevýhodné zmluvy na výhodnejšie“ napríklad IŽP. Keďže je veľmi nízky výnos zo štátnych dlhopisov, očakávam v krátkej dobe zníženie TUM na 0,6% alebo úplné ukončenie predaja KŽP. Jednoducho sa stanú tieto zmluvy pridrahé pre klientov z nízkym profitom.

Investičné životné poistenie

Je kombináciou poistenia a investovania cez podielové fondy. Klient získava možnosť, už za nie veľkú čiastku mesačne, prístupu k takým investíciam, ku ktorým by za normálnych okolností potreboval veľkú hotovosť. Zároveň má výhodu efektu tzv. triedenia rizika prepadu. Je oveľa lacnejší pre riziko poistenia smrti, pretože na rozdiel od KŽP v prípade smrti klienta sa nevypláca aj poistná suma smrti a hodnota účtu, ale to čo je vyššie. Buď poistná suma alebo hodnota účtu. Zároveň keď presiahne hodnota účtu poistnú sumu na smrť, prestáva sa strhávať za krytie rizika smrti a finančné prostriedky sa investujú v plnom rozsahu.

U nových zmlúv zároveň veľa poisťovní zavádza nový pojem bonus za vernosť, ktorý vypláca klientom za pretŕvanie zmluvy.

V IŽP si môže klient vybrať z týchto stratégií:

  • Rastová – investuje sa hlavne do akcií
  • Vyvážená – investuje sa do akcií, zmiešaných fondov, fondov fondov, realitných fondov a aj dlhopisových fondov
  • Konzervatívna – investuje sa hlavne do dlhopisových fondov a peňažných fondov
  • Garantovaná – táto stratégia kopírovala TUM, ale myslím, že sa už teraz veľmi nepoužíva

Klient pri tomto výbere poistenia v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za prípadné straty. Vyberá si možnosť stratégií alebo aj samostatné fondy z ponuky poisťovne.

Rizikové životné poistnie

Je posledným druhom poistenia a jeho rozmach je možné vidieť hlavne v poslednej dobe. Je vhodné pre ľudí, ktorí nechcú dávať veľa peňazí do poistenia, ale zároveň cítia, že chcú mať pokryté riziko smrti.

V tomto produkte sa nič nesporí a ak sa klient dožije konca poistného obdobia nedostane vyplatené vôbec nič. Skrátka je tu kryté riziko smrti poistneného, ak nastane poisťovňa vyplatí poistnú sumu. Poistná suma môže byť na konštantnú poistnú sumu alebo s klesajúcou hodnotou.

Klient si zároveň k životnému poisteniu môže uzatvoriť aj pripoistenia, ale tým sa budem venovať až v ďalšom článku.