Zhrnutie-roku-2015-z-pohladu-financneho-poradcu

Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (III. časť)

V tomto článku by som sa chcel venovať poisťovniam. Veľké zmeny sa udiali aj v tomto sektore. V roku 2015 zažili klienti odňatie povolenia na činnosť jednej poisťovne, ukončenie predaja jednej skupiny produktov, ale aj nástup nových. Continue reading “Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (III. časť)” »

Celozivotne uspory z poistky_2

Poistenie, poisťovňa, poisťovací špecialista – brrr

Poďme sa spoločne pozrieť čo je to životné poistenie a čo môžeme od neho očakávať.

Než sa necháte zlákať príjemným hlasom na „nezáväzné“ stretnutie, ktoré Vám jednoznačne zvýši kvalitu života, urobí z Vás milionárov, či dokonca splní všetky Vaše sny, mali by ste vedieť čo skutočne pre svoj život potrebujete. Continue reading “Poistenie, poisťovňa, poisťovací špecialista – brrr” »

obrazok

Zmena technickej úrokovej miery od 1.1.2014

Technická úroková miera nám slúži pre výpočet poistného. Klientom kapitálového životného poistenia je týmto garantovaná poistná suma pre prípad smrti alebo dožitia. V zásade platí je čím je technická úroková miera vyššia, tým je poistné za garantovanú poistnú sumu nižšie. 

Continue reading “Zmena technickej úrokovej miery od 1.1.2014” »