Zhrnutie-roku-2015-z-pohladu-financneho-poradcu

Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (I. časť)

Svet financií sa v roku 2015 niesol v duchu hospodárskych, menových a ekonomických opatrení. V nasledujúcom článku sa budem snažiť ich v krátkosti zhrnúť a prípadne poukázať na ich dopady. Continue reading “Zhrnutie roku 2015 z pohľadu finančného poradcu (I. časť)” »