Poistite si svoje domovy správne

Každoročne dá naším domovom zabrať sneh, vietor, dážď, ale predovšetkým povodia našich riek a potokov. Poisťovne preplácajú, ale aj nepreplácajú tisícky poistných udalostí . Podľa triezvych odhadov štatistov je poistených menej ako polovica domov, bytov a domácností. Niektoré výskumy dokonca hovoria iba o 35% poistenosti Slovákov. Je to alarmujúce číslo a zdá sa, ako by nám nezáležalo na tom, čo sme nadobudli.

Nasledujúce riadky venujem tím,  ktorí síce majú svoju nehnuteľnosť poistnú, ale už roky ich poistka neprešla aktualizáciou /auditom/. Predstavte si, že dom ste si poistili v roku 1999 na jeho vtedajšiu hodnotu napr. 100 000€. Každoročne ale dochádza k inflácii, zdražuje sa nielen materiál, ale aj cena práce. Aktuálna „nová“ hodnota tohto domu sa dnes hýbe niekde okolo dvojnásobku vtedajšej hodnoty. Dom je teda dne poistený iba na polovicu svojej aktuálnej hodnoty. Pri totálnej škode by poisťovňa hradila max. do výšky dohodnutej poistnej sumy.  Pri čiastkovej škode, povedzme pri povodni vznikne škoda za 5000€. Poisťovňa skúma podpoistenie a keďže je to v tomto prípade 50%, zaplatí poisťovňa poškodenému iba 2500€. Každá poisťovňa má vlastný spôsob vypočítavania podpoistenia. Aby poisťovňa predchádzala takýmto prípadom, používa v posledných rokoch nástroj zvaný indexácia. Je to koeficient, ktorý každoročne vydáva Ústav racionalizácie v stavebníctve. Odzrkadľuje všetky spomínané faktory a zvyšuje o ne poistnú sumu aj poistné.

K podpoisteniu môže dôjsť aj vtedy, ak zle odhadnete hodnotu poistenej veci, alebo znížite hodnotu zámerne s tým, že ušetríte na poistnom. Tu už ale ťaháte za kratší koniec a v prípade poistnej udalosti budete „úsporu“ trpko ľutovať.  Pri vstupe do poistenia myslite na to, že treba uvádzať ceny „nové“, nie ceny trhové. Dôležité je, aby cena zodpovedala znovu obstarávacej cene, t.z. že keby dom zhorel do tla, aby ste si vedeli postaviť porovnateľný dom. Ak potrebujete radu pri určení správnej poistnej sumy, určite Vám ochotne poradí Váš finančný poradca, prípadne môžete využiť internetové kalkulačky.

Záverom len jedna rada. Oprášte svoje poistné zmluvy každých 5 rokov. Je to časový úsek, ktorý už prinesie aj výraznejšie zmeny a vy budete mať istotu, že váš majetok je chránený.

Autor: Miroslava Boriková