Naši partneri

Poisťovne, dôchodkové a investičné spoločnosti

Banky

AEGON Životná poisťovňa, a.s.
www.aegon.sk/sk/Home

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
www.allianzsp.sk

MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
www.metlifeamslico.sk/sk/Individual/index.html

MetLife Amslico Funds Central Europe, správ. spol., .s.
aaf.sk

Axa životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
www.axa.sk

Axa d.d.s., a.s.
www.axa.sk/dochodkove-sporenie/doplnkove-dochodkove-sporenie

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
www.astrapoistovna.sk

ČSOB Poisťovňa, a.s.
www.csob.sk/individualni-klienti/zoznam-produktov/-/produkty/poistenie

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
www.csob.sk/o-nas/stavebna-sporitelna/o-spolocnosti

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
www.ddstatrabanky.sk/

Genertel poisťovňa, a.s.                                              www.genertel.sk

Generali Poisťovňa, a.s.
www.generali.sk

Groupama Garancia poisťovňa,a.s.
www.groupama.sk

IAD Investments, správ. spol., a.s.
www.iad.sk/sk/titulna-stranka

QBE Insurance /Europe/ Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
www.qbeeurope.com/index.asp

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
www.kooperativa.sk/index.cfm

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
www.kpas.sk/

UNIQA poisťovňa, a.s.
www.uniqa.sk/home/#3

Union poisťovňa, a.s.
www.union.sk

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
www.wuestenrot.sk/index.php

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
www.wustenrot.sk/page/sk.html

Československá obchodná banka, a.s.
www.csob.sk/individualni-klientiOTP Banka Slovensko, a.s.
www.otpbank.sk

Prima banka Slovensko, a.s.
www.primabanka.sk

Sberbank Slovensko, a.s.
www.sberbank.sk/sk/domov

Slovenská sporiteľňa, a.s.
www.slsp.sk

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
www.unicreditbank.sk/sk/Obcania