PZP

Čo si pre vodičov pripravili poisťovne na rok 2014?

Približne 750 tisíc vodičov má povinné zmluvné poistenie uzatvorené k 1. januáru. V prípade, že uvažujete o zmene poisťovateľa a našli ste si výhodnejšiu ponuku, nesmiete zabudnúť na zaslanie výpovede. Výpoveď s údajmi o poistníkovi a vozidle musíte podať písomne na adresu poisťovateľa, resp. osobne na pobočke poisťovne.Výpoveď musí byť doručená najneskôr 6 týždňov,  teda 42 dní pred skončením poistného obdobia. Ak sa nachádzate v tejto skupine vodičov, nezabudnite výpoveď zaslať najneskôr do 19. novembra 2013.

Čo môžu vodiči očakávať?

Výraznejšie zmeny netreba čakať a ceny povinného zmluvného poistenia budú podobné ako v predchádzajúcom poistnom období. V tomto roku na trh neprišla žiadna nová poisťovňa (v minulom roku to bola poisťovňa Astra), takže tlak na znižovanie cien sa nestupňuje. Vyššie sadzby majú stále vodiči do 23 rokov a tí, ktorí v poslednom období spôsobili dopravnú nehodu. Každá poisťovňa má vlastné kritériá pre segmentáciu vodičov a vozidiel.

Budú ceny PZP výhodnejšie?

Ceny povinného zmluvného poistenia za ostatné roky výrazne klesli a donekonečna ich nie je možné znižovať. Z dôvodu vysokej škodovosti vodičov nie je PZP pre poisťovne rentabilným produktom. V podstate ho vnímajú ako „otvárač dverí“ na ceste ku klientovi. Mierny nárast cien avizovali viaceré poisťovne. Existujúcim klientom bez nehôd by mali poistné ponechať v pôvodnej výške. Hoci to poisťovne deklarujú, nie je tomu vždy tak. V praxi sa stáva, že klientovi poistku zdražia. Ak je to pre klienta neprijateľné, môže zmeniť poisťovateľa. Škodoví vodiči však musia rátať s navýšením poistného. Nižšie uvádzame zopár príkladov vývoja cien PZP niektorých poisťovní:

Astra poisťovňa, a.s. – mierny nárast cien

Uniqa poisťovňa, a.s.– mierny nárast cien v troch kategóriách vozidiel z dôvodu škodovosti daného segmentu

ČSOB poisťovna, a.s. – stagnácia cien

UNION poisťovňa, a.s. – mierny nárast cien

Generali poisťovňa, a.s. – stagnácia cien

Malá rada na záver: Nepozerajte sa len na cenu povinného zmluvného poistenia. Pri výbere zvážte aj rozsah asistenčných služieb /napr. odtiahnutie vozidla/, ktoré sú už zahrnuté v cene poistenia.